Bài mới hơn
Sản phẩm, dịch vụ

Cách đo lường các chỉ số của chiến dịch Email Marketing

Một trong những bước quan trọng nhất của mỗi chiến dịch Email Marketing là việc đo lường mức độ thành công của chiến dịch và cách sử dụng dữ liệu này để cải thiện các chiến dịch email tiếp theo mà bạn gửi cho khách hàng của mình.

Trong bài viết này, Thiết kế web Giai Điệu sẽ hướng dẫn cách đo lường 5 chỉ số quan trọng nhất để đo lường hiệu quả chiến dịch Email Marketing.

Một trong những bước quan trọng nhất của mỗi chiến dịch Email Marketing là việc đo lường mức độ thành công của chiến dịch và cách sử dụng dữ liệu này để cải thiện các chiến dịch email tiếp theo mà bạn gửi cho khách hàng của mình.

1. Tỷ lệ phân phối

Tỷ lệ phân phối cho bạn biết tỷ lệ phần trăm email đã gửi được chuyển đến người nhận thành công. Chỉ số này là một trong những chỉ số đầu tiên được theo dõi sau khi email được gửi đi.

Nếu một chiến dịch có tỷ lệ phân phối cao có nghĩa là danh sách email của bạn hợp lệ và email của bạn nằm trong hộp thư đến của khách hàng.

Ngược lại nếu tỷ lệ phân phối thấp chứng tỏ số email không hợp lệ có trong danh sách cao hoặc bạn đã bị chặn. 

Tỷ lệ phân phối tốt nhất của mỗi chiến dịch là 99%

Nếu tỷ lệ gửi của bạn chỉ đạt dưới 97% thì hãy kiểm tra lại cách bạn thu thập địa chỉ email của mình và loại bỏ những email không hợp lệ có trong danh sách.

2. Tỷ lệ mở

Tỷ lệ mở là phần trăm người nhận đã mở email của bạn. Chỉ số này phụ thuộc vào mức độ nhận thức về thương hiệu hoặc tiêu đề email đủ sức thu hút khách hàng. 

Tỷ lệ mở tốt nhất là 20%.

Có nhiều cách để cải thiện tỷ lệ mở email của bạn bằng cách thử nghiệm A / B, chọn thời gian gửi hoặc đưa các dòng tiêu đề khác nhau. 

3. Tỷ lệ nhấp (CTR)

Tỷ lệ nhấp là phần trăm những người đã mở email của bạn và nhấp vào nó. Điều này đánh giá hai chỉ số bao gồm số lượng người đã mở email và số lượng nhấp chuột. Nhiều người sử dụng số liệu này để đo lường thành công chung của chiến dịch Email Marketing.

Mục tiêu: 3,5%.

Đảm bảo nội dung bạn gửi đi có liên quan đến khách hàng. Cùng với việc gửi email vào đúng thời điểm, lời kêu gọi hành động mạnh mẽ như giảm giá, miễn phí vận chuyển,... và tối ưu hóa thiết bị di động sẽ giúp tăng tỷ lệ nhấp chuột.. 

4. Tỷ lệ chuyển đổi

Tỷ lệ chuyển đổi của email là phần trăm người đăng ký đã thực hiện một hành động cụ thể (tức là mua hàng). Đây là một trong những số liệu quan trọng nhất của chiến dịch email vì nó thường là mục tiêu tổng thể. 

Mục tiêu: 2% trở lên.

Có nhiều cách để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của một chiến dịch Email Marketing như thêm chiết khấu vào dòng tiêu đề, thiết kế email tùy biến trên thiết bị di động và CTA rõ ràng giúp người đọc của bạn dễ dàng biết nơi thực hiện hành động cụ thể mà bạn muốn họ làm. 

5. Tỷ lệ hủy đăng ký

Tỷ lệ hủy đăng ký là tỷ lệ phần trăm người dùng chọn không tham gia danh sách người đăng ký sau khi một chiến dịch email được gửi đi. 

Nhắm mục tiêu: 0,5% trở xuống

Để giữ chỉ số này ở mức thấp, bạn có thể kiểm tra tần suất email của mình và giữ cho nội dung luôn hấp dẫn và có liên quan.

Tần suất gửi email tức là số lần bạn gửi email cho người đăng ký của mình. Họ không muốn phải nhận email của bạn mỗi ngày, vì vậy điều quan trọng là phải xây dựng điều này vào chiến lược của bạn ngay từ đầu cùng với mức độ liên quan của nội dung email.

Thiết kế web Giai Điệu đã giới thiệu bạn những chỉ số đo lường hiệu quả của một chiến dịch Email Marketing. Tận dụng tốt những dữ liệu này sẽ giúp bạn cải thiện hiệu quả của những email tiếp theo.