Tuyển dụng tại thiết kế web Giai Điệu

Thiết kế web Giai Điệu liên tục tuyển dụng các vị trí phát triển front-end (HTML, CSS, Javascript / JQuery) và back-end (MySQL, PHP)  cho dự án Website / Smartphone App. Ưu tiên, khuyến khích những ứng viên là sinh viên mới ra trường, ham học hỏi, sẵn sàng tiếp thu công nghệ mới, cần môi trường tốt để rèn luyện nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm phát triển dự án thực tế.

Thực tập sinh được đào tạo bài bản, từng bước, được tham gia làm dự án nếu có khả năng.

Ứng viên có kinh nghiệm về mã nguồn mở, CMS, Wordpress và đặc biệt Drupal CMS sẽ được mời thử việc ngay.

 

Vui lòng sử dụng form dưới đây để gửi thông tin tới chúng tôi:

Giai Điệu

Ứng tuyển vị trí
Chỉ tải lên 1 tệp
Giới hạn 2 MB.
Phần mở rộng: pdf, doc, docx.

Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.

13 + 6 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.