Bài mới hơn
Sản phẩm, dịch vụ

4 cách tạo chiến dịch Quảng cáo Google Shopping tối ưu nhất

Quảng cáo Google Shopping được chứng minh là phương pháp quảng cáo hiệu quả nhất của Google hiện nay. Vậy làm thế nào để tạo một chiến dịch quảng cáo Google Shopping tối ưu giúp mang lại chuyển đổi cao?

4 cách tạo chiến dịch Quảng cáo Google Shopping tối ưu nhất

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 4 cách tạo chiến dịch Quảng cáo Google Shopping tối ưu nhất

1. Chiến dịch Mua sắm thông minh của Google Shopping

Nếu bạn đang tìm cách thiết lập dễ dàng nhất và ít thao tác nhất, thì Chiến dịch mua sắm thông minh là phương pháp tốt nhất dành cho bạn. Chiến dịch Mua sắm thông minh cần một số thông tin đầu vào để bắt đầu. Chúng yêu cầu nguồn cấp dữ liệu được chấp thuận, ngân sách hàng ngày, một số nhắm mục tiêu theo địa lý và ROAS mong muốn của bạn. Bạn cũng có thể bỏ qua mục tiêu ROAS cụ thể và chỉ chọn tối đa hóa giá trị chuyển đổi. Sau đó, Mua sắm thông minh sẽ thực hiện công việc của mình.

Ưu điểm của Chiến dịch Mua sắm thông minh

Nếu bạn có một nguồn cấp dữ liệu được tối ưu hóa, thì chiến dịch Mua sắm thông minh thường hoạt động khá hiệu quả. Thường thì chúng hoạt động tốt bằng hoặc đôi khi tốt hơn so với chiến dịch Mua sắm tiêu chuẩn.

Ưu điểm thực sự ở đây là việc thiết lập dễ dàng và việc quản lý đơn giản hơn. Ngoài ra, chiến dịch Mua sắm thông minh bao gồm quảng cáo tiếp thị lại động. Vì vậy, bạn không cần phải thiết lập một chiến dịch tiếp thị lại động độc lập. Mua sắm thông minh sẽ thực hiện việc đó.

Đôi khi, bạn cần phải kiểm tra và đảm bảo rằng bạn không gặp bất kỳ vấn đề nào về nguồn cấp dữ liệu và thỉnh thoảng bạn có thể muốn điều chỉnh mục tiêu ROAS của mình nếu hiệu suất không đạt. Ngoài cập nhật nguồn cấp dữ liệu hoặc hoặc các thay đổi mục tiêu ROAS, Google sẽ xử lý phần còn lại.

Nhược điểm Chiến dịch Mua sắm thông minh

Chiến dịch Mua sắm thông minh có ít khả năng hiển thị dữ liệu hơn và ít khả năng tối ưu hóa hiệu suất. Ví dụ: bạn không thể thêm từ khóa phủ định, không thể chạy báo cáo cụm từ tìm kiếm và không thể có nhiều hơn một nhóm quảng cáo.

Lời khuyên

Mục tiêu ROAS có thể được đặt ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo. Vì bạn chỉ có thể có một nhóm quảng cáo cho mỗi chiến dịch nên về cơ bản mọi sản phẩm trong một Chiến dịch mua sắm thông minh nhất định sẽ có ROAS mục tiêu giống nhau.

Nếu tỷ suất lợi nhuận của bạn nhất quán giữa các sản phẩm, thì việc có tất cả các sản phẩm trong cùng một chiến dịch có thể tốt. Mặc dù bạn không thể có nhiều nhóm quảng cáo trong một chiến dịch, nhưng bạn có thể chạy nhiều Chiến dịch mua sắm thông minh cùng một lúc.

Tốt nhất bạn nên tạo một chiến dịch riêng cho từng nhóm sản phẩm có mục tiêu ROAS tương tự. Ví dụ: giả sử bạn bán giày thể thao và tất. Tốt nhất là bạn nên tạo một chiến dịch cho giày thể thao và một chiến dịch riêng cho tất. Bằng cách đó, bạn có thể đặt ROAS riêng cho từng danh mục. 

Cách thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh

Nhấp để tạo chiến dịch mới, sau đó chọn Bán hàng làm mục tiêu chiến dịch, chọn Mua sắm làm loại chiến dịch, chọn Merchant Center, chọn các quốc gia nơi sản phẩm của bạn được bán, sau đó chọn Mua sắm thông minh làm loại chiến dịch phụ.

Sau đó, đặt tên cho chiến dịch, đặt ngân sách hàng ngày và cung cấp chi tiết về mục tiêu ROAS.

Tiếp theo, chọn nhóm sản phẩm của bạn. Giá trị mặc định là "Tất cả sản phẩm", bao gồm tất cả các sản phẩm đã được phê duyệt trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Hoặc bạn có thể chỉ chọn một số sản phẩm nhất định dựa trên Danh mục, Thương hiệu, Loại sản phẩm, Nhãn tùy chỉnh hoặc ID mặt hàng.

Thêm hình ảnh và biểu trưng để Google có thể tạo quảng cáo tiếp thị lại động cho bạn.

Hãy nhớ truy cập vào Google Merchant Center để biết chỉ số nguồn cấp dữ liệu và kiểm tra Google Ads để biết chỉ số hiệu suất. 

2. Chiến dịch mua sắm thông minh được hỗ trợ 

Có thể việc chuyển giao hoàn toàn mọi công việc cho Google khiến bạn không thực sự tin tưởng, thì đây là phương pháp thích hợp hơn dành cho bạn.

Trong thiết lập này, bạn sẽ chọn chiến dịch mua sắm tiêu chuẩn, chiến dịch này cung cấp cho bạn tất cả các lĩnh vực kiểm soát thông thường, chẳng hạn như mạng, loại giá thầu, v.v., nhưng vẫn sẽ bật Đặt giá thầu thông minh. 

Ưu điểm của Chiến dịch mua sắm thông minh được hỗ trợ 

Đây thực sự là một phương pháp hay. Bạn vẫn có một số quyền kiểm soát, đồng thời vẫn để rô bốt làm điều tốt nhất của nó: tối ưu hóa giá thầu. Bạn vẫn có thể thêm từ khóa phủ định, khởi chạy nhiều nhóm quảng cáo trong một chiến dịch, chọn mạng của mình, v.v. Bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ khả năng hiển thị dữ liệu nhiều hơn, bao gồm cả báo cáo cụm từ tìm kiếm,cái không có sẵn cho các chiến dịch Thông minh. 

Nhược điểm của Chiến dịch mua sắm thông minh được hỗ trợ 

Để bật ROAS mục tiêu, tài khoản của bạn phải tạo ít nhất 15 chuyển đổi trong 30 ngày qua. Nếu không đáp ứng ngưỡng chuyển đổi đó, bạn sẽ cần bắt đầu với đặt giá thầu thủ công và chuyển sang Đặt giá thầu thông minh sau đó. 

Lời khuyên dành cho bạn

Tạo một chiến dịch riêng biệt hoặc ít nhất một nhóm quảng cáo riêng cho các sản phẩm có ROAS tương tự. Bằng cách đó, bạn có thể cho phép Google tối ưu hóa để đạt được ROAS mục tiêu phù hợp với từng danh mục hoặc nhóm sản phẩm.

Không giống như chiến dịch Mua sắm thông minh, một chiến dịch chuẩn có thể có nhiều nhóm quảng cáo. Và giá thầu ROAS mục tiêu có thể được đặt ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo.

Việc phân đoạn các danh mục sản phẩm thành nhiều nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch hay thành các chiến dịch riêng biệt phụ thuộc vào ngân sách của bạn. Ngân sách được kiểm soát ở cấp chiến dịch, vì vậy nếu bạn cần ngân sách hàng ngày khác nhau cho một danh mục sản phẩm so với một danh mục sản phẩm khác, thì cách thiết lập các chiến dịch riêng biệt là cách nên làm. 

Mở rộng sang các mạng khác cho thấy hiệu suất tốt khi tăng quy mô với ROAS. Nếu muốn hiệu quả bạn có thể chọn Tìm kiếm của Google và Chỉ đối tác tìm kiếm. Nếu bạn muốn tích cực hơn, thì bạn có thể bắt đầu với YouTube và GDN. Hoặc bạn có thể thêm nó sau.

Cách thiết lập Chiến dịch mua sắm thông minh được hỗ trợ 

Chọn Bán hàng làm mục tiêu chiến dịch, sau đó chọn Mua sắm làm loại chiến dịch, chọn tài khoản Merchant Center, chọn quốc gia để bán sản phẩm và chọn Mua sắm thông thường làm loại chiến dịch phụ.

Sau đó, nhập tên chiến dịch của bạn, chọn ROAS mục tiêu làm chiến lược giá thầu và nhập ROAS mong muốn.

Nếu bạn muốn hiệu quả hơn là khả năng tiếp cận, hãy bỏ chọn Đối tác tìm kiếm và bỏ chọn Bao gồm YouTube, Gmail và Khám phá. Tuy nhiên, thường thì kết quả sẽ tốt hơn nếu chọn cả hai tùy chọn mạng này.

Tiếp theo, chọn Quảng cáo sản phẩm đơn lẻ và quyết định cách bạn muốn phân đoạn nhóm quảng cáo đầu tiên của mình bằng cách chọn Tất cả sản phẩm hoặc chia nhỏ theo các thuộc tính, như Danh mục, Thương hiệu, ID hoặc Nhãn tùy chỉnh.

Khi nào sử dụng Quảng cáo trưng bày mặt hàng?

Quảng cáo trưng bày mặt hàng hiển thị cho các truy vấn tìm kiếm trong kênh rộng hơn,nâng cao hơn. Chúng hiển thị cho các tìm kiếm trong đó bộ sưu tập các sản phẩm có thể giúp ích cho người mua sắm hơn là các sản phẩm cụ thể.

Thống kê cho thấy những quảng cáo này hoạt động tốt cho một số danh mục sản phẩm nhất định, đặc biệt là Quần áo và Phụ kiện cũng như Đồ nội thất và Trang trí nhà cửa. Vì vậy, những điều này có thể hiệu quả, nhưng ROAS thường thấp hơn đối với Quảng cáo trưng bày mặt hàng.

Tuy nhiên, chúng vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược quảng cáo của bạn. Hiện tại, Quảng cáo trưng bày mặt hàng không xuất hiện cho tất cả các danh mục sản phẩm. Chỉ có các danh mục Nội thất, Quần áo, Phụ kiện, Đồ điện tử, Trang trí nội thất và một số danh mục khác. 

3. Phương pháp sử dụng danh sách miễn phí

Có thể bạn đang muốn loại bỏ rủi ro và cho rằng việc trả tiền cho các nhấp chuột không đảm bảo chuyển đổi. Bạn muốn tăng trưởng chậm nhưng an toàn, thì cách tiếp cận không rủi ro sẽ phù hợp với bạn. Đây là nơi bạn chỉ tận dụng các danh sách miễn phí hoặc danh sách dựa trên hoa hồng thông qua Shopping Actions. 

Ưu điểm của Phương pháp sử dụng danh sách miễn phí

Hoàn toàn không có rủi ro với phương pháp này. Bạn hoàn toàn không phải trả tiền cho các danh sách miễn phí hoặc bạn chỉ phải trả một khoản hoa hồng hợp lý với Shopping Actions nếu Google bán hàng cho bạn. 

Nhược điểm của Phương pháp sử dụng danh sách miễn phí

Khả năng hiển thị của bạn sẽ khá hạn chế. Bởi danh sách miễn phí không hiển thị trên các vị trí nổi bật nhất trên các nền tảng của Google. Đối với Shopping Actions (dựa trên hoa hồng), khả năng hiển thị của bạn sẽ lớn hơn các danh sách miễn phí. Nhưng trừ khi sản phẩm của bạn thực sự bán chạy, Google có nhiều khả năng hiển thị danh sách trả phí truyền thống hoặc các sản phẩm Shopping Action có thành tích bán hàng đã được kiểm chứng. 

Cách thiết lập danh sách miễn phí và Shopping Actions

Khi bạn thêm một nguồn cấp dữ liệu mới, bạn có thể chọn các điểm đến của mình. Shopping Actions là danh sách không có hoa hồng cho phép người mua hàng Mua trên Google. Danh sách miễn phí của Google sẽ đưa người mua sắm đến trang web của bạn, giống như danh sách trả phí.

Chọn điểm đến mà bạn muốn danh sách của mình xuất hiện. Mặc định là tất cả các điểm đến được chọn, vì vậy bạn sẽ cần phải bỏ chọn bất kỳ điểm đến nào bạn muốn từ chối. 

4. Thúc đẩy lưu lượng truy cập bằng Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất (LIA)

Nếu bạn có một cửa hàng truyền thống, bạn có thể sử dụng quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất để thúc đẩy người mua sắm đến đó. Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất được hiển thị bên cạnh Quảng cáo mua sắm tiêu chuẩn và xuất hiện khi người mua sắm ở gần cửa hàng thực của bạn. Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất được biểu thị bằng thông báo “Nhận hàng ngay hôm nay” hoặc thông báo tương tự.

Có bốn bước cơ bản để thiết lập quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất:

  • Bật LIA trong Google Merchant Center
  • Tạo và gửi nguồn cấp dữ liệu kiểm kê địa phương
  • Yêu cầu xác minh vị trí quảng cáo
  • Bật quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất trong các chiến dịch mua sắm của bạn

Google sẽ muốn xác minh vị trí quảng cáo tại cửa hàng của bạn và nó có thể chọn trực tiếp hoặc thông qua một cuộc gọi điện thoại. 

Thiết kế web Giai Điệu đã hướng dẫn bạn 4 cách tạo chiến dịch Quảng cáo Google Shopping tối ưu nhất. Việc lựa chọn và áp dụng phương pháp phù hợp sẽ mang đến cho bạn tỷ lệ chuyển đổi cao đồng thời tiết kiệm được ngân sách chi cho quảng cáo.