Mô-đun tiện ích

Giới thiệu mô-đun Simple Popup

Simple Popup là một mô-đun thuần Drupal ban đầu được phát triển theo yêu cầu của một số dự án chạy trên nền Drupal 5 và 6. Chức năng căn bản của module là cung cấp một popup hiện trên trang web chính để thực hiện thêm những thao tác nhanh, thuận tiện, và thân thiện cho người dùng.

Trong trang này, chúng tôi xin giới thiệu tới cộng đồng các nhà phát triển Drupal 7 module Simple Popup đã được tài trợ và phát triển bởi Thiết kế web Giai Điệu.