Lập trình

Sử dụng Git cho làm việc lập trình nhóm

Git là một phần mềm cho phép kiểm soát các phiên bản (version control) được đưa lên bởi những thành viên cùng làm việc trong một nhóm tránh khả năng dữ liệu bị ghi đè, xung đột hoặc bị mất do lỗi con người.

Github (www.github.com) hiện là nơi cung cấp dịch vụ cho Git dùng rất phổ biển bởi các công ty chuyên phát triển phần mềm, làm việc theo nhóm, trên toàn thế giới. Tại Thiết kế web Giai Điệu, hiện tại chúng tôi cũng đang sử dụng Git để kiểm soát các phiên bản lập trình trong quá trình phát triển sản phẩm của mình.