Drupal 7

Giới thiệu mô-đun Image Zoomer

ImageZoomer là mô-đun được tích hợp 2 JQuery Plugin đang rất thông dụng hiện nay là Powerzoomer và Featuredzoomer. ImageZoomer sau khi được cài đặt thành công sẽ cung cấp 2 định dạng (formatter) là "powerzoomer" và "featuredzoomer" cho trường image (image field) để biến những hình ảnh của người dùng hiện trên website trở nên có thể phóng to / thu nhỏ tuỳ ý.

Giới thiệu mô-đun Simple Popup

Simple Popup là một mô-đun thuần Drupal ban đầu được phát triển theo yêu cầu của một số dự án chạy trên nền Drupal 5 và 6. Chức năng căn bản của module là cung cấp một popup hiện trên trang web chính để thực hiện thêm những thao tác nhanh, thuận tiện, và thân thiện cho người dùng.

Trong trang này, chúng tôi xin giới thiệu tới cộng đồng các nhà phát triển Drupal 7 module Simple Popup đã được tài trợ và phát triển bởi Thiết kế web Giai Điệu.